Titular del web i dades de contacte

www.raimapapers.cat , és un domini a Internet titularitat de LA CARPETA I EL PAPER, S.A. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 7036, Foli 158, Secció 2ª, Full 82099, amb CIF A58094624-i direcció a C/ Comtal, 27 08002 BARCELONA. Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per telèfon, al número 93 317 49 66

Per correu electrònic, escrivint a info@raimapapers.cat.

Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients de LA CARPETA I EL PAPER, S.A. i altres usuaris d’Internet. Pel sol fet d’utilitzar aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.

LA CARPETA I EL PAPER, S.A. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al web, així com els continguts inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquest web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d'aquest web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes exclusivament informatius. LA CARPETA I EL PAPER, S.A. rebutja tot tipus de responsabilitat derivada de qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom. Així mateix, rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts per tercers, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera LA CARPETA I EL PAPER, S.A. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament d’aplicacions o del servidor web, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació .

Atesa la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d'hipervincle, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres webs. LA CARPETA I EL PAPER, S.A. declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs, facilitats ens aquesta.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Els drets d’autor sobre aquests continguts corresponen en exclusiva LA CARPETA I EL PAPER, S.A.,  llevat que no s’indiqui el contrari.

L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals pròpies de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació d’aquestes obres, que no es trobi expressament autoritzada, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de LA CARPETA I EL PAPER, S.A. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com dels dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar, de qualsevol manera, aquesta informació.

www.raimapapers.cat és un domini registrat per LA CARPETA I EL PAPER, S.A. No pot ser utilitzat, excepte si s’ha obtingut autorització expressa prèviament, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de LA CARPETA I EL PAPER, S.A. si pot causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de LA CARPETA I EL PAPER, S.A.

 

Política de privacitat i protecció de dades

Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais del web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquestes dades que es trobaran emmagatzemades en fitxers degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de. LA CARPETA I EL PAPER, S.A.

El responsable del fitxer (LA CARPETA I EL PAPER, S.A.) es compromet a complir amb el deure de secret que preveu l’article 10 de la LOPD, respecte de les dades contingudes en el fitxer.


Exercici dels drets Habeas data

El titular de les dades disposa de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte les seves dades que constin emmagatzemades en el fitxer de LA CARPETA I EL PAPER, S.A. Aquests drets podran ser exercitats mitjançant correu postal a la C/ Comtal, 27 08002 BARCELONA o per correu electrònic a info@raimapapers.cat. En ambdós casos, el titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol · licitud la fotocòpia seu DNI.

Objectius de la recollida de dades

D’acord amb l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que les seves dades seran incorporades a fitxers en què el seu responsable és l’empresa LA CARPETA I EL PAPER, S.A., amb la finalitat de gestionar la pàgina web així com de tramitar els dubtes i consultes plantejades.

Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa, en el cas que no desitgi rebre l'esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e -mail a info@raimapapers.cat en qualsevol moment.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Canvis en les condicions d’ús, avís legal i política de privacitat d’aquest web

LA CARPETA I EL PAPER, S.A. es reserva el dret de fer canvis unilateralment sobre les condicions d’ús, avís legal i política de privacitat d’aquest web. LA CARPETA I EL PAPER, S.A. publicarà aquests canvis en el web, sent responsabilitat de l’usuari verificar periòdicament l’existència d’aquests canvis. La utilització posterior d’aquest web a la publicació dels canvis en la política d’ús constitueix una acceptació dels canvis així com del necessari i legítim tractament de dades personals.

Per a qualsevol aclariment no dubtin en contactar amb LA CARPETA I EL PAPER, S.A.